DIENSTVERLENINGSDOCUMENTEN en TARIEVEN

WAT IS EEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT?

Het dienstverleningsdocument, afgekort DVD, geeft informatie over de dienstverlening, onafhankelijkheid en de tarieven van de financiële dienstverlener. Alle financiële dienstverleners werken met hetzelfde standaard document. Dit is wettelijk verplicht. Het biedt u de mogelijkheid om een goede vergelijking te maken tussen verschillende adviseurs.

PROVISIEVERBOD

Het provisieverbod geldt sinds 1 januari 2013.  Het provisieverbod houdt in dat u ons rechtstreeks betaalt voor advies en voor het afsluiten van impactvolle of complexe producten.

Vóór de inwerkingtreding van het provisieverbod betaalden klanten deze kosten via de prijs van het product. De beloning van de adviseur en van de directe aanbieders mag door het provisieverbod niet meer in de prijs van het product zitten. Ook mogen adviseurs voor deze producten geen vergoeding (provisie) meer ontvangen van de aanbieder.

Dit betekent dat de adviseur niet langer afhankelijk is van de productaanbieder voor zijn beloning. Hierdoor wordt het voor adviseurs en directe aanbieders mogelijk het belang van u als klant nog beter centraal te stellen.

Wat kost een hypotheekadvies?

VOOR WELKE PRODUCTEN GELDT HET PROVISIEVERBOD

Het provisieverbod geldt voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden (afsluiten van het product) van impactvolle of complexe producten. U moet hierbij zoal denken aan:

  • hypothecaire kredieten
  • overlijdensrisicoverzekeringen
  • betalingsbeschermers (voor het kunnen blijven voldoen van de hypotheeklasten in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid)
  • individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • uitvaartverzekeringen
  • beleggingsverzekeringen
  • pensioenverzekeringen
  • bankspaarproducten