STAPPENPLAN ALGEMEEN

voor een onafhankelijk, objectief advies op maat voor impactvolle producten

Onze werkwijze is gericht op een goed passend advies. In alle fasen staat uw belang centraal. Ons team van professionele en ervaren adviseurs staat voor u klaar. Voordat u zich laat adviseren is het fijn te weten wat u kunt verwachten. Zo kunt u zich beter voorbereiden en de juiste vragen stellen.

Tijdens het adviestraject voor alle financiële producten die impactvol zijn en onder het provisieverbod vallen doorloopt u samen met uw financieel adviseur 4 fasen. Deze zijn:

Fase 1. Inventariseren
Fase 2. Analyseren
Fase 3. Advies en bemiddeling
Fase 4. Nazorg

Wij helpen u op uw koers met onze financiële producten

FASE 1 – INVENTARISEREN

TELEFONISCHE KENNISMAKING

 • U heeft contact met ons opgenomen voor een vrijblijvende en kosteloze kennismaking.
 • Uw adviseur luistert naar uw wensen en ideeën en stelt u een aantal vragen.
 • U krijgt uitleg over de verschillende stappen in het adviestraject en de kosten voor advies en bemiddeling.
 • Tijdens het telefoongesprek krijgt u een eerste indruk van De Zekerheidsspecialist en de financieel adviseur aan de telefoon krijgt eveneens een eerste indruk van u en uw persoonlijke situatie.
 • In de loop van het gesprek wordt u gevraagd een aantal documenten op te sturen die voor uw advies van belang zijn.


DOCUMENTEN AANLEVEREN

Tijdens de telefonische kennismaking hebben we een inschatting kunnen maken welke documenten wij van u nodig hebben voor een goede voorbereiding op het inventarisatiegesprek. U kunt deze documenten in pdf-formaat digitaal naar ons toesturen via info@dezs.nl.

Binnen twee werkdagen na ontvangst van de gevraagde documenten wordt u gebeld door uw adviseur. Uw adviseur maakt een afspraak met u voor het eerste persoonlijke inventarisatiegesprek. Dit gesprek kan zowel overdag of ’s avonds plaatsvinden bij u thuis of bij ons op kantoor. Hierbij is het belangrijk dat u zich prettig voelt en het gesprek in alle rust kan plaatsvinden.


INVENTARISATIEGESPREK (1e persoonlijke gesprek)

 • Tijdens het eerste persoonlijke inventarisatiegesprek leggen wij u uit wie wij zijn en hoe wij werken. Dit kunt u eventueel voorafgaand aan het gesprek ook beknopt nalezen in ons dienstverleningsdocument.
 • Uiteraard willen wij u ook graag leren kennen en uw wensen en doelen verder bespreken aan de hand van het door u ingevulde klantprofiel.
 • Samen met uw financieel adviseur worden uw financiële risico’s in kaart gebracht door middel van het invullen van een risicoprofiel.
 • U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden.
 • Als laatste onderdeel van dit gesprek wordt met u de opdrachtbevestiging doorgenomen. Samen met uw financieel adviseur komt u overeen welke werkzaamheden er voor u worden verricht tegen welke tarieven. Voor akkoord tekent u beiden de opdrachtbevestiging in tweevoud.

FASE 2 – ANALYSEREN

 • De opdrachtbevestiging is getekend en uw financieel adviseur beschikt over alle benodigde documenten. Uw financieel adviseur gaat vervolgens achter de schermen voor u aan de slag en analyseert uw financiële situatie, kennis, ervaring, wensen, doelstellingen en risicobereidheid.

 • Uw financieel adviseur stelt een financieel plan op tezamen met het advies.

FASE 3 – ADVIES EN BEMIDDELING

ADVIESGESPREK (2e persoonlijke gesprek) 

 • Tijdens het adviesgesprek ontvangt u een uitgebreide toelichting op het financieel advies waarbij schriftelijk wordt vastgelegd welke afwegingen tot het advies hebben geleid. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden.
 • Uw financieel adviseur geeft u inzicht in de risico’s met daarbij de mogelijke oplossingen.
 • U krijgt inzicht in uw maandelijkse lasten.


KEUZE AANBIEDER EN PRODUCT

 • U bepaalt uw keuze aan de hand van de berekeningen en het ontvangen advies.
 • Op uw aangeven vragen wij voor u het product aan.

FASE 4 – NAZORG

ONDERHOUD EN SERVICE

Voor vragen over de financiële producten die u via ons kantoor hebt afgesloten kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen. Wij zullen deze graag voor u beantwoorden.

Door veranderingen in uw persoonlijke situatie of wensen (b.v. verhuizing, verbouwing, gezinsuitbreiding, etc.) kan het zijn dat u in de toekomst financiële product wilt aanpassen. Voor het doorvoeren van wijzigingen of het verstrekken van een nieuw financieel advies brengen wij kosten in rekening. Vooraf zullen wij de nieuwe afspraken en tarieven met u vastleggen.