KREDIET

Heeft u geld nodig voor de financiering van uw eigen woning restschuld na verkoop van uw woning? Wilt u een grote aankoop financieren zoals bijvoorbeeld een nieuwe badkamer, keuken of auto? Of wilt u juist geld achter de hand hebben voor onverwachte uitgaven? Uw financieel adviseur verdiept zich in uw persoonlijke financiële situatie. Waarvoor wilt u het geld lenen? Hoe zit het met uw financiën? Heeft u misschien toekomstplannen die invloed hebben op uw inkomen? Past een Doorlopend Krediet met een variabele maandlast goed bij u? Of, kunt u beter een Persoonlijke Lening afsluiten, waarbij u de zekerheid heeft van een vast maandbedrag en in bepaalde gevallen recht geeft op hypotheekrenteaftrek.  Als uw financieel adviseur alles in kaart heeft gebracht, adviseert hij u over een passende lening.

Wij nemen graag de financieringsmogelijkheden met u door.
Ook kunnen wij u adviseren over uw huidige te dure krediet en deze voor u oversluiten naar een goedkopere lening.

DOORLOPEND KREDIET

Met een Doorlopend Krediet heeft u geld achter de hand voor onverwachte uitgaven. Deze kredietvorm wordt met name gekozen als flexibiliteit belangrijk is. U kunt bedragen opnemen tot het afgesproken kredietbedrag. U hoeft niet het volledige bedrag ineens op te nemen. U bepaalt zelf welke bedragen u opneemt en wanneer. U betaalt alleen rente over het opgenomen gedrag. De hoogte van de rente, uw opnamen en het aantal opnamen hebben invloed op de looptijd. Deze bedragen lost u in maandelijkse termijnen ook weer af. Het Doorlopend Krediet heeft een variabele rente. U weet dus niet van te voren precies wat uw rentelasten zullen zijn.

Naast de vaste aflossingsbedragen kunt u op ieder moment boetevrij extra bedragen aflossen. Op het moment dat u een deel van de lening tussendoor afgelost heeft, kunt u op een later moment altijd weer besluiten om dit bedrag opnieuw op te nemen tot het afgesproken kredietbedrag.

PERSOONLIJKE LENING

De Persoonlijke Lening is geschikt voor een eenmalige uitgave en wordt vaak gekozen indien grote aankopen gefinancierd worden, zoals een verbouwing van uw keuken, de aankoop van een auto, etc. U maakt vooraf heldere afspraken met uw financieel adviseur over de hoogte van het kredietbedrag, de rente en de looptijd van de lening. De rente staat vast. Bij een daling of een stijging van de rente blijft u hetzelfde bedrag betalen. U betaalt het geleende bedrag terug in vaste maandbedragen. Afgeloste bedragen kunt u niet opnieuw opnemen. Aan het einde van de looptijd heeft u uw lening volledig terugbetaald.

Voordeel van de persoonlijke lening is dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent. Belangrijk is om de looptijd van de lening dusdanig te kiezen dat de looptijd van de lening korter is dan de (economische) levensduur van het gekochte product.

BELASTINGAFTREK

Gaat u verbouwen? Een nieuwe keuken, nieuwe kozijnen, een dakkapel, een uitbouw, een nieuwe badkamer, etc. Als u daarvoor geld leent is de leenrente mogelijk fiscaal aftrekbaar. Oók wanneer u het niet met een hypotheek financiert. Belangrijk is wel dat de lening aan de fiscale eisen voor belastingaftrek voldoet. Een nieuwe lening geldt sinds 2013 alleen als fiscale eigenwoningschuld als deze in maximaal 30 jaar annuïtair of lineair wordt afgelost volgens een vastgesteld schema. Een doorlopend krediet voldoet niet aan deze eis. Een persoonlijke lening wel. De rente over een persoonlijke lening die gebruikt wordt voor de eigen woning valt dus onder de hypotheekrenteaftrek.

RESTSCHULD BIJ VERKOOP VAN UW WONING

Indien er bij de verkoop van uw woning een restschuld overblijft, dan moet er gezocht worden naar een andere manier om de schuld te financieren. Het onderpand is immers verkocht, dus kan er geen hypothecaire lening meer worden afgesloten. Toch kunt u de verschuldigde rente  over de restschuldfinanciering door middel van een Persoonlijke Lening fiscaal aftrekken van uw inkomen. Hiervoor is een tijdelijke fiscale regeling getroffen die van toepassing is op een eigen woning restschuld die is ontstaan na 28 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018. De aftrek geldt voor maximaal 15 jaar.