INDIVIDUEEL PENSIOEN

Uw pensioen lijkt nog ver weg, maar weet u waar u dan aan toe bent? En weet u wat de gevolgen zijn van een scheiding of het wisselen van baan? Of, van een pensioenfonds dat minder uitkeert? Door diverse oorzaken kan uw pensioen straks lager uitvallen dan u denkt.

Voor veel mensen is het lastig om een goed beeld te krijgen van hun pensioensituatie. Daarom staan de financieel adviseurs van De Zekerheidsspecialist voor u klaar. In een gratis oriëntatiegesprek bespreken wij uw financiële situatie, uw wensen, uw doelstellingen en de mogelijke risico’s. Tijdens dit gesprek geven wij u een globale indruk van onze dienstverlening, kunt u samen met onze financieel adviseur vaststellen of wij een oplossing kunnen bieden voor uw adviesbehoefte en wordt u geïnformeerd over de kosten. De Zekerheidsspecialist werkt vanuit een onafhankelijke positie om u het beste en een volledig objectief pensioenadvies te kunnen geven. Wij zijn u graag behulpzaam bij de analyse van uw inkomenssituatie, nu en in de toekomst.

WAT IS PENSIOEN?

Pensioen is een periodieke uitkering ter vervanging van of aanvulling op het inkomen uit arbeid. Het pensioen gaat in bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (ouderdom), bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden. Deze drie risico’s zijn van essentieel belang bij het maken van een pensioenplanning.

De opbouw van pensioen is gerelateerd aan het verrichten van arbeid. Pensioen wordt in Nederland opgebouwd in het zogenaamde driepijlersysteem.

DE EERSTE PIJLER

De eerste pijler is de sociale zekerheid, de voorziening vanuit de overheid.
AOW   Algemene OuderdomsWet
WIA     wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
ANW   Algemene NabestaandenWet

Algemene OuderdomsWet (AOW)
Iedere Nederlandse ingezetene bouwt over een periode van 50 jaar (2% per jaar) tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd maximaal 100% AOW op. Dit is een basispensioen. Hiermee heeft u op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een AOW-uitkering.

De hoogte van de AOW is voor iedereen gelijk, ongeveer 90% van het minimumloon.

DE TWEEDE PIJLER

De tweede pijler zijn de pensioenvoorzieningen in het kader van een werkgever-werknemer relatie. Zelfstandige ondernemers (zij die winst uit de onderneming genieten en geen loon ontvangen) en ZZP’ers kunnen geen pensioen opbouwen in de tweede pijler. Zij zijn aangewezen op de derde pijler.

Werkgeverspensioen
Uw AOW kan aangevuld worden met werkgeverspensioen. Pensioenregelingen in de werkgever-werknemersfeer variëren van sober tot uitgebreid. Hoeveel werkgeverspensioen u ontvangt is  onder meer afhankelijk van het aantal jaren dat u gewerkt hebt en de hoogte van uw salaris. Voor de meeste Nederlanders is het werkgeverspensioen zo’n 40% van hun totale pensioen.

DE DERDE PIJLER

De derde pijler bestaat uit voorzieningen die getroffen worden in de privésfeer. Met voorzieningen in de derde pijler wordt bedoeld: lijfrentepremies (die tot een zekere limiet fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting) en sparen/beleggen. Op deze wijze kunnen aanvullingen worden gerealiseerd op het pensioeninkomen uit de eerste en tweede pijler.

Aanvullend pensioen in de privésfeer
Bent u bijvoorbeeld een zelfstandig ondernemer dan heeft u over het algemeen geen pensioen opgebouwd. Wanneer u als zelfstandige verplicht deelneemt aan de pensioenregeling van het bedrijfstak- of beroepspensioenfonds (notaris, tandarts, etc.) dan kan het zijn dat deze niet voorziet in een optimaal pensioen. Als werknemer kan het zijn dat u extra pensioen wilt opbouwen omdat de pensioenregeling bij uw werkgever sober is. Voor al deze situaties is een aanvullend pensioen in de privésfeer een oplossing.

Aanvullend pensioen wordt steeds belangrijker. De overheid trekt zich steeds verder terug van het terrein van de sociale zekerheid. Hierdoor kunnen “gaten” in de overheidsvoorzieningen ontstaan, die niet automatisch opgevangen worden door aanvullende pensioenen. Het is belangrijk dat u nagaat welke voorzieningen al voor u getroffen zijn en wat u in de toekomst aan uitgaven denkt te hebben. Aan de hand daarvan kunt u bepalen of het nodig is om zelf aanvullende voorzieningen te treffen.

UW PENSIOEN REGELT ZICH NIET VANZELF! WAT DOET U?