NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE (NHG)

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bent u zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Bovendien beperkt u met NHG de financiële risico’s. Nu, maar ook in de toekomst. U kunt een hypotheek met NHG afsluiten als u een bestaande woning koopt. Ook voor een nieuwbouwwoning, een verbouwing of renovatie kunt u een hypotheek met NHG afsluiten.

DE VOORDELEN VAN NHG OP EEN RIJ

 • Vangnet als de hypotheek niet meer kan worden betaald
  Mocht u gaan scheiden, arbeidsongeschikt of werkloos raken en de hypotheek daardoor niet meer kunnen betalen, dan is NHG het vangnet. NHG kan in zo’n situatie u en de geldverstrekker helpen de hypotheek weer betaalbaar te maken, zodat de woning kan worden behouden en een verkoop met verlies wordt voorkomen.
 • Minder risico op een restschuld
  Blijkt verkoop bij scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid de enige optie en blijft er een restschuld over, dan zal NHG deze restschuld kwijtschelden als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. In dat geval kunt u na de ingrijpende gebeurtenis zonder restschuld een positieve toekomst tegemoet.
 • Aantrekkelijke rentekorting
  Een bijkomend voordeel is dat u met NHG in veel gevallen een korting op de hypotheekrente ontvangt. Dankzij deze korting is het bedrag dat voor NHG moet worden betaald snel terugverdiend.
 • Een hypotheek met NHG, een veilig idee
  Met NHG kunnen de financiële risico’s van een eigen koopwoning, zowel bij aankoop als verbouwing, worden beperkt. Bovendien bent u met NHG zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Een hypotheek met NHG past namelijk altijd bij het inkomen, aangezien deze moet voldoen aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Zo weet u zeker dat u nooit teveel leent en u naast uw maandelijkse woonlasten voldoende geld overhoudt voor andere uitgaven, zoals boodschappen, verzekeringen en sparen.

MAXIMALE HOOGTE HYPOTHECAIRE GELDLENING

Voor een hypotheek met NHG gelden een aantal voorwaarden. Als u een woning koopt, kunt u een hypotheek met NHG afsluiten als het hypotheekbedrag lager of gelijk is aan de kostengrens. De koopsom of de marktwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan de gemiddelde koopsom in Nederland.

Kostengrens

 • 100% zonder energiebesparende voorzieningen
 • 106% met energiebesparende voorzieningen

In de praktijk betekent dit dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn:

 • De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is € 355.000 (2022) (100% van de marktwaarde).
 • De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen is € 376.300 (2022) (106% marktwaarde).
  De extra financieringsruimte moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.

Deze kostengrenzen kunnen maximaal benut worden voor de aankoop van een woning en zijn exclusief de bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting. Bij maximale benutting moeten deze bijkomende kosten uit eigen middelen betaald worden.

Waarom zijn er twee verschillende kostengrenzen?
Voorheen gold dat als u energiebesparende voorzieningen wilde treffen, dit ten koste ging van de maximale koopsom. Door het toepassen van een tweede kostengrens is de extra ruimte voor energiebesparende voorzieningen daarom bovenop de maximale koopsom geplaatst.

Borgtochtprovisie van 0,7% naar 0,6%
Voor het afsluiten van een hypotheek onder NHG is een borgtochtprovisie verschuldigd als percentage van de benodigde financiering. Het percentage is per januari 2022 verlaagd van 0,7% naar 0,6%.

IN AANMERKING KOMEN VOOR NHG

De Nationale Hypotheek Garantie kan de financiële gevolgen van bijvoorbeeld scheiding, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid beperken. Om voor een hypotheek met NHG in aanmerking te komen, moet u aan alle voorwaarden en normen voldoen die NHG opgesteld heeft. Vraag uw financieel adviseur of het mogelijk en verstandig is om hiervoor te kiezen.