HYPOTHEEKVORMEN

Op 1 januari 2013 is de wetgeving rond hypotheekrenteaftrek aangepast. Wie vanaf dat moment een nieuwe hypotheek afsluit heeft alleen recht op hypotheekrenteaftrek als de hypotheek vanaf het begin binnen dertig jaar wordt afgelost. In de praktijk komen alleen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek hiervoor in aanmerking. Het verschil tussen deze twee hypotheken zit hem in de manier van aflossen en in de hoogte van de netto en bruto maandlasten.

Vòòr 1 januari 2013 had u ook bij andere hypotheekvormen recht op hypotheekrenteaftrek. Voor reeds bestaande hypotheken blijft de hypotheekrente gewoon aftrekbaar.

Aan de hand van uw klant- en risicoprofiel analyseert uw financieel adviseur welke hypotheekvorm het beste bij u past. Ook bestudeert hij of het voor u mogelijk is om de hypotheek af te sluiten onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Uw financieel adviseur vergelijkt de voorwaarden en rentetarieven van de verschillende geldverstrekkers. Omdat De Zekerheidsspecialist volledig onafhankelijk werkt en dus niet gebonden is aan enige geldverstrekker, bank of verzekeringsmaatschappij, bent u verzekerd van een objectief advies op maat.

ANNUÏTEITENHYPOTHEEK

Doordat het kabinet de wetgeving rond hypotheekrenteaftrek heeft aangepast heeft de annuïteitenhypotheek flink aan populariteit gewonnen. Maar wat is een annuïteitenhypotheek eigenlijk en wat zijn de voor- en nadelen ervan?

WAT IS EEN ANNUÏTEITENHYPOTHEEK?

Het woord ‘annuïteit’ staat voor ‘vast bedrag’. Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u dus elke maand een vast bedrag. Uw bruto maandlasten blijven tijdens de looptijd hetzelfde. Het vaste bedrag bestaat voor een deel uit hypotheekrente en voor een deel uit aflossing.

De opbouw van het vaste bedrag wijzigt echter gedurende de looptijd. In het begin bestaat het grootste gedeelte uit rente en lost u relatief weinig af. Naarmate de looptijd vordert, neemt het aflossingsbedrag toe en betaalt u een lager bedrag aan rente. Dat komt doordat de geldverstrekker de rente berekent over de openstaande hypotheekschuld, die na verloop van tijd steeds verder daalt.

Omdat u steeds minder rente betaalt, neemt het fiscale voordeel tijdens de looptijd af. In het begin van de looptijd profiteert u namelijk van veel hypotheekrenteaftrek, later kunt u steeds minder aftrekken. De netto maandlasten zijn in het begin dus het laagst.

Annuïteitenhypotheek

VOOR- EN NADELEN ANNUÏTEITENHYPOTHEEK

VOORDELEN:

 • U profiteert van de hypotheekrenteaftrek
 • De hypotheekschuld is aan het einde van de looptijd (max. 30 jaar) afgelost
 • De bruto lasten zijn elke maand gelijk
 • De hypotheek heeft een vaste einddatum

NADELEN:

 • Uw netto maandlasten nemen toe omdat u steeds minder profiteert van de hypotheekrenteaftrek
 • Aan het begin van de looptijd lost u nauwelijks af
 • U betaalt relatief veel rente, waardoor het een dure hypotheekvorm is

LINEAIRE HYPOTHEEK

Een lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij uw maandelijkse lasten na verloop van tijd dalen. Dat komt omdat de hypotheeklasten van een lineaire hypotheek bestaan uit een vast deel aflossing en een deel rente. Het aflossingsgedeelte blijft de gehele looptijd hetzelfde. De rente die u betaalt, neemt echter elke maand af, omdat de hypotheekschuld ook elke maand daalt. Hierdoor hebt u aan het begin van de looptijd dus relatief hoge hypotheeklasten en aan het eind van de looptijd zijn uw lasten relatief laag. Omdat de rente die u betaalt elk jaar afneemt, wordt ook uw fiscale voordeel elk jaar kleiner.

Lineaire Hypotheek

VOOR- EN NADELEN LINEAIRE HYPOTHEEK

VOORDELEN:

 • Uw hypotheeklasten worden elke maand lager. Mocht de rente tijdens de looptijd stijgen dan heeft u daar minder last van, omdat u steeds minder rente betaalt.
 • U betaalt de hypotheekschuld af en blijft niet met een restschuld zitten. U bouwt dus kapitaal op.
 • De totale rentelasten liggen lager dan bij een annuïteitenhypotheek.
 • U kunt gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

NADELEN:

 • Uw hypotheeklasten liggen in het begin relatief hoog. Hierdoor kan het voor starters minder aantrekkelijk zijn om een lineaire hypotheek af te sluiten. Dit komt doordat zij aan het begin van hun carrière staan waardoor het inkomen relatief laag is.
 • Doordat elk jaar minder hypotheekrente wordt betaald, neemt ook het fiscale voordeel jaarlijks af.
 • Omdat de maandlasten in het begin relatief hoog zijn, ligt de maximale hypotheek in veel gevallen een stuk lager dan bij andere hypotheekvormen.
 • Vanwege het inlossen van de hypotheekschuld is de kans groot dat u te maken krijgt met de bijleenregeling. Dit houdt in dat je bij verkoop van de woning de overwaarde moet gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning.

HET VERSCHIL TUSSEN ANNUÏTEITENHYPOTHEEK EN LINEAIRE HYPOTHEEK

Het belangrijkste verschil tussen beide hypotheekvormen is de manier waarop u aflost. De maandlast bij een annuïteitenhypotheek blijft de gehele looptijd gelijk. U betaalt elke maand hetzelfde bedrag, dat uit een deel rente en een deel aflossing bestaat. In het begin van de looptijd is het rentegedeelte relatief hoog en lost U weinig af. Omdat de openstaande hypotheekschuld geleidelijk afneemt en u daardoor minder rente betaalt, verandert deze verhouding. Aan het einde van de looptijd is het aflossingsgedeelte juist relatief hoog.

Bij een lineaire hypotheek  daarentegen lost u elke maand een even groot deel van de hypotheekschuld af. Daarbij betaalt u elke maand een rentebedrag. Omdat u dit rentebedrag over de nog openstaande hypotheekschuld betaalt, ligt uw maandlast in het begin van de looptijd relatief hoog. Naarmate de looptijd vordert neemt de hypotheekschuld af, waardoor u minder rente betaalt en de maandlast dus afneemt.

ANNUÏTEITEN HYPOTHEEK OF LINEAIRE HYPOTHEEK KIEZEN?

De keuze tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek annuïteitenhypotheek hangt grotendeels af van uw persoonlijke situatie.

ANNUÏTEITENHYPOTHEEK

Een annuïteitenhypotheek is interessant voor u wanneer u een goed toekomstperspectief heeft. Wanneer u bijvoorbeeld aan het begin van uw carrière staat en het salaris nog relatief laag is. Ook is het interessant voor jonge gezinnen. Het salaris is dan vaak lager omdat veelal één ouder zijn/haar werkzaamheden parttime verricht. Wanneer de kinderen ouder zijn kan het dienstverband van parttime naar fulltime worden omgezet waardoor het salaris toeneemt. Door de belastingaftrek bent u in de beginperiode relatief goedkoop uit. Later bent u netto steeds meer geld kwijt, maar heeft u waarschijnlijk een hoger inkomen waarmee u de hogere lasten op kunt vangen.

LINEAIRE HYPOTHEEK

Een lineaire hypotheek is interessant voor u wanneer u zonder risico’s wilt aflossen en snel van uw woonlasten af wilt. Het is erg geschikt voor u wanneer u in de toekomst naar verwachting een lager salaris zult hebben. Bijvoorbeeld wanneer u eerder wilt stoppen met werken of minder wilt gaan werken.

Een lineaire hypotheek is financieel gezien voordeliger. De totale kosten van een lineaire hypotheek liggen namelijk lager dan die van een annuïteitenhypotheek. Dat komt omdat u in het begin meer aflost, waardoor u minder rente betaalt. Bovendien neemt de maandlast snel af en betaalt u na ongeveer tien jaar per maand minder dan bij een annuïteitenhypotheek. Een bijkomend voordeel is dat u, mocht u na bijvoorbeeld 10 of 15 jaar werkloos worden of scheiden, u dan al een groter deel van de hypotheek hebt afgelost.

Kies echter alleen een lineaire hypotheek wanneer u de hoge maandlast in het begin ook echt kunt dragen.